Opći uvjeti programa vjernosti Wellcard Olimia

Valjanost od 6. 7. 2022, 1. izdanje.

Ovi opći uvjeti određuju program vjernosti Wellcard Olimia, čiji vlasnik i upravitelj su Terme Olimia d. d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek i međusobne odnose s članovima programa vjernosti. Članstvo u programu vjernosti je predmet ovih općih uvjeta koji su nadređeni i zamjenjuju sve do stupanja na snagu ovih općih uvjeta, važeća pravila, odredbe ili uvjete programa vjernosti. Prihvaćanjem ovih općih uvjeta pojedinac sklapa ugovor o članstvu u Wellcard Olimia, čime pristaje na ove opće uvjete i njihovu primjenu te time također postaje član programa.

Svrha programa vjernosti Wellcard Olimia je nagrađivanje vjernih gostiju i stvaranje dugoročnog odnosa s gostima Termi Olimia i Termi Tuhelj.

1. Određenje pojmova

Upravitelj programa vjernosti su Terme Olimia d. d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek, koje su i zastupnik za tvrtku kćer Terme Tuhelj d. o. o., Ljudevita Gaja 4, HR – 49 215 Tuheljske Toplice (u nastavku: Grupa Terme Olimia).

Program vjernosti Wellcard Olimia (u nastavku: PV) je program nagrađivanja vjernosti krajnjih korisnika (gostiju) Grupe Terme Olimia. Članstvo je besplatno i vrijedi za fizičke osobe (starije od 18 godina), a pravni subjekti su izuzeti iz programa. Gosti Grupe Terme Olimia koji su članovi ovoga programa u skladu s ovim općim uvjetima za kupnju usluga u Grupi Terme Olimia skupljaju bodove koje u skladu s pravilima PV mogu zamijeniti za dodatne pogodnosti.

Robna marka Wellcard Olimia je u vlasništvu Termi Olimia d. d.. Kod Ureda Republike Slovenije za intelektualno vlasništvo zaštićena je pod registracijskim brojem 201171234.

Pristupna izjava ili pristupnica je obrazac koji potencijalni član programa ispunjava i potpisuje te time istovremeno daje suglasnost na ove opće uvjete i članstvo u PV. Sastavni dio pristupnice su opći uvjeti. Ispunjena i potpisana pristupnica za članstvo predstavlja ugovor između nositelja i upravitelja PV zajedno s općim uvjetima kao sastavnim dijelom pristupnice. Vrijedi i internetsko i mobilno ispunjavanje i potvrda pristupnice te digitalna pristupna izjava prigodom dolaska u hotel. Valjanost u članstvo nastupa s datumom navedenim na pristupnoj izjavi.

Užim članovima obitelji smatraju se rođaci u istoj vrsti do drugog koljena (djedovi i bake, roditelji, djeca, djeca bračnog druga ili izvanbračnog partnera, unuci), bračni drugovi, izvanbračni partneri, partneri u sklopljenoj ili nesklopljenoj partnerskoj vezi te odnos između djece i njihovih zakonskih zastupnika, ako to nisu njihovi roditelji. Kao članovi uže obitelji ne smatraju se braća i sestre, bratići, stričevi i tete, susjedi, prijatelji i dr.

Wellcard Olimia ID jedinstven je identifikacijski broj člana koju prima pojedinac prigodom učlanjenja u program vjernosti Wellcard Olimia. Predstavlja digitalni instrument putem kojega upravitelj programa vjernosti prepoznaje člana, pripisuje mu rezervaciju, obavljenu kupnju, bilježi unovčenje pogodnosti i ostale aktivnosti koje članu donose pogodnosti. QR kodom članovi PV mogu se identificirati na svim fizičkim mjestima u Grupi Terme Olimia, kao i prigodom registracije i ulaska u Moj Wellcard internetski portal ili u mobilnu aplikaciju Wellcard Olimia. Jedinstveni ID broj član prima prigodom registracije putem elektroničke pošte.

Prigodom učlanjenja svaki član prima digitalnu karticu koja je opremljena imenom i prezimenom, ID brojem i QR kodom. Njome osoba dokazuje članstvo i stječe te ostvaruje pogodnosti u skladu s općim pravilima ili posebnim akcijama PV.

Moj Wellcard je internetski portal koji je rezerviran i dostupan isključivo članovima PV Wellcard Olimia. Nalazi se na internetskim stranicama Termi Olimia i Termi Tuhelj, a ulaz u portal moguć je samo s elektroničkom adresom i zaporkom. Moj Wellcard je osobni internetski profil člana kluba u kojemu su prikupljene osnovne informacije o članu, digitalna kartica, stanje bodova, rezervacije i suglasnosti člana.

Mobilna aplikacija Wellcard Olimia je na raspolaganju za sve članove PV Wellcard Olimia, a na telefon je mogu preuzeti putem Google Play ili Apple Store, a ulaz je moguć samo s korisničkim imenom i zaporkom.

Pogodnosti koje može steći imatelj kartice su Wellcoin bodovi, odobrenje u određenoj visini novčanog iznosa, pogodnosti u obliku popusta i ostale dodatne pogodnosti, ekskluzivne nagrade i prednosti.

Wellcoin je vrijednost jedinice izražene u nagradnim bodovima. Članovi stječu bodove kupnjom usluga. Svaki potrošeni euro u Termama Olimia vrijedi 42 Wellcoin bodova, a u Termama Tuhelj je svaka kuna vrijedna 7 Wellcoin bodova.

Partneri PV su pravne i fizičke osobe koje ne nastupaju u sklopu ponude Grupe Terme Olimia. Partneri članovima PV nude određene pogodnosti povezane s njihovim uslugama. Grupa Terme Olimia ne provodi njihove usluge i ne jamči za njihovu kvalitetu. Grupa Terme Olimia pridržava si pravo na izmjenu odabranih Partnera PV.

2. Pristup i članstvo

Uvjet za članstvo u PV je članstvo u PV na temelju pristupne izjave.

Uvjet za punopravno članstvo je navođenje elektroničke pošte pristupnika u pristupnoj izjavi.

Član PV može biti svaka fizička osoba koja je navršila 18 godina, koja je poslovno sposobna i ispunjava uvjete koje određuje upravitelj PV.

Pristupnik mora prigodom učlanjenja pravilno i potpuno ispuniti pristupnu izjavu. Pristupnik se može učlaniti u PV na sljedeće načine: na internetskoj stranici Termi Olimia ili Termi Tuhelj, u mobilnoj aplikaciji Wellcard Olimia ili potpisom digitalne pristupne izjave na tabletu na recepcijama Termi Olimia i Termi Tuhelj.

Pristupnik potpisom pristupnice potvrđuje da je upoznat i da je u cijelosti suglasan sa svakodobno važećim općim uvjetima i pravilima programa vjernosti Wellcard Olimia.

Grupa Terme Olimia članstvo će urediti i kandidata uključiti u PV najkasnije u jednom radnom danu od primitka ispravno i u cijelosti ispunjenje pristupnice. Članstvo te time prikupljanje bodova vrijedi od dana uključenja u PV.

Prigodom predaje pravilno ispunjene pristupne izjave pristupnik prima digitalnu karticu s identifikacijskim bar kodom. Do digitalne kartice može pristupati putem internetskog profila Moj Wellcard ili mobilne aplikacije Wellcard Olimia.

Za izdavanje fizičke kartice član PZ Wellcard Olimia mora predati pisanu izjavu putem elektroničke pošte na elektroničku adresu: wellcard@terme-olimia.com. Cijena fizičke kartice je 12,00 €.

Ukoliko član nema elektroničku adresu iznimno može ispuniti fizičku pristupnu izjavu pri čemu pristup ove vrste isključuje mogućnost punopravnog članstva zbog nedostajućeg podatka glede elektroničke adrese koja je potrebna radi obavješćivanja članova (e-novosti i ostale obavijesti). U tom slučaju članu se izdaje fizička kartica čija je cijena u visini 12,00 €.

Grupa Terme Olimia pridržava si pravo odbiti pristup članstvu ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti za učlanjenje.

Član može bilo kada prekinuti članstvo u Wellcard Olimia. To učini tako da pisano opozove članstvo i zahtijeva da upravitelj osobnih podataka prestane koristiti njegove osobne podatke za svrhe neposrednog marketinga i time gubi prednosti koje proizlaze iz privola. Pisani opoziv članstva član može poslati na adresu wellcard@terme-olimia.com. Nakon primitka izjave o odustajanju i nakon isteka jednog mjeseca od primitka izjave članstvo će prestati, ukinut će se cjelokupni profil člana, jednako tako će biti izbrisani svi prikupljeni podaci člana. Kartica Wellcard Olimia prenosiva je samo između članova uže obitelji.

3. Bonitetno razdoblje

Bonitetno razdoblje je razdoblje u kojemu član ima mogućnost da prikupljene bodove koristi na način kako to određuju pravila i uvjeti. Član bodove može koristiti od dana dodjeljivanja do kraja sljedeće kalendarske godine. Poslije isteka razdoblja neiskorišteni bodovi obračunskog razdoblja dospijevaju i brišu se iz sustava, čime za njih prestaje svaka mogućnost ostvarivanja pogodnosti.

4. Stjecanje bodova i njihova valjanost

Uvjet za početak prikupljanja bodova je članstvo u PV.

Sa svakim potrošenim eurom u Termama Olimia član dobiva 42 Wellcoin boda, a sa svakom potrošenom kunom u Termama Tuhelj član dobiva 7 Wellcoin bodova. Wellcoin bodovi članu se priznaju prigodom kupnje svih oblika noćenja, usluga (ulaznica za bazen, saune, masaže, kozmetičke i estetske usluge), za izvan pansionske ugostiteljske usluge i za kupnju poklon bonova. Wellcoin bodovi se ne priznaju za kupnju duhana, duhanskih proizvoda, trgovačke robe, turističke pristojbe, naknade za prijavu te za kupnju proizvoda kod partnera ili drugih lokalnih ponuđača koji nisu sastavni dio Grupe Terme Olimia. Jednako tako, član ne može dobiti Wellcoin bodove za rezervacije koje su bile realizirane preko posrednika - putničke agencije, operatori, prodajni zastupnici ili putem drugih internetskih stranica koje nisu u vlasništvu Grupe Terme Olimia.

Član ne može dobiti Wellcoin bodove u slučaju korištenja poklon bona.

Član bodove može dobivati i svojim aktivnim uključivanjem u proces poboljšanja ponude, sudjelovanjem u istraživanjima zadovoljstva gostiju i drugim aktivnostima koje su u okviru PV Wellcard Olimia predstavljene na internetskim stranicama Termi Olimia i Termi Tuhelj.

Ukoliko član PV Wellcard Olimia želi koristiti članstvo i dobiti Wellcoin bodove za ugostiteljske usluge, zaposlenoj osobi svoje članstvo mora pokazati prigodom narudžbe ugostiteljskih usluga.

Bodovi su jedinstveni u Termama Olimia i Termama Tuhelj bez obzira na to gdje ih član dobiva.

Grupa Terme Olimia može pojedine mogućnosti prikupljanja bodova izmijeniti, ukinuti ili dodati nove, o čemu članove PV pravovremeno obavijesti.

Bez prilaganja fizičke ili digitalne kartice prigodom svakog plaćanja uslugu nije moguće ostvarivati ili koristiti pogodnosti koje inače donosi članstvo u Wellcard Olimia.

Wellcoin bodove član PV može dobiti iz aktivnosti koje nisu vezane za kupnju.

Član bodove može dobivati samo za osobne namjene (za sebe i za članove svoje uže obitelji).

5. Informiranje članova PV o stanju bodova i komunikacija s članovima

Svaki član ima mogućnost uvida u stanje bodova. Potreban mu je samo njegov ID broj člana ili članska kartica. Stanje o prikupljenom broju Wellcoin bodova može provjeriti prigodom svog dolaska na svim recepcijama hotela i blagajnama bazena. Član može do informacija o stanju bodova pristupati i putem internetskog portala Moj Wellcard ili mobilne aplikacije Wellcard Olimia. U portal ulazi elektroničkom adresom i odabranom osobnom zaporkom. Prva prijava predstavlja registraciju prigodom koje član kreira svoj osobni korisnički profil. S prijavom na osobni profil pristupa do podataka o obavljenim kupnjama u Termama Olimia i Termama Tuhelj, o visini pokupljenih bodova, vidi povijest rezervacija i pogodnosti. Član ima pregled nad korištenjem bodova i konačnim stanjem Wellcoin bodova na računu. To je i prostor gdje član prima posebne te prilagođene ponude upravitelja PV.

Grupa Terme Olimia obavještava svoje članove PV putem elektroničke pošte i internetske stranice Termi Olimia i Termi Tuhelj te u iznimnim slučajevima putem fizičke pošte.

6. Korištenje bodova, korištenje popusta i ostalih pogodnosti

Član može prikupljene Wellcoin bodove unovčiti u obliku popusta za kupnju usluga i proizvoda iz redovite ponude. U termama Olimia član PV primi 1 EUR popusta za svakih 1000 prikupljenih Wellcoin bodova, a u Termama Tuhelj za svakih 1000 prikupljenih Wellcoin bodova 6 kn popusta.

Pogodnosti izvanrednih ponuda za članove su ekskluzivno namijenjene članovima i vremenski su ograničene. Članovi će o pogodnostima izvanrednih ponuda biti obaviješteni putem elektroničke pošte i putem internetske stranice Termi Olimia i Termi Tuhelj.

7. Reklamacije i žalbe

Eventualne reklamacije i žalbe s naslovna pruženih usluga član će podnositi na recepciji hotela ili bazena ili putem elektroničke pošte: wellcard@terme-olimia.com. Kod rješavanja reklamacije ili žalbe sudjelovat će odgovorna osoba i nadležna služba upravitelja PV. Reklamacije povezane s pojedinom transakcijom, kao i žalbe te sve ostale eventualne sporove u vezi s izdavanjem i uporabom kartice rješava nadležna služba upravitelja. Rješavanje svih vrsta reklamacija ili žalbi teče isključivo pisanim putem. Upravitelj će kod rješavanja svih reklamacija uzimati u obzir sve predmetne važeće propise.

8. Gubitak, krađa, zloporaba kartice

U slučaju zloporabe kartice imatelj o toma obavještava Izdavatelja i to na način da ispuni pisanu izjavu i s njome zahtjev za izdavanje nove digitalne kartice. Identifikacijski broj člana ostaje nepromijenjen, a imatelj prima novu karticu. Izdavatelj će uz odgovarajuće prilaganje zahtjeva imatelju nove kartice priznati sve do tada prikupljene Wellcoin bodove koje prigodom opoziva kartice još nisu bile unovčene. Prigodom opoziva imatelju kartice se aktivni bodovi privremeno zamrzavaju. Kada Izdavatelj izda novu karticu, Imatelju privremeno zamrznute bodove pripiše na novu karticu i ponovo ih aktivira. Pisana izjava i zahtjev za izdavanje nove kartice zbog gubitka, krađe ili zloporabe na raspolaganju je na internetskim stranicama Termi Olimia i Termi Tuhelj. Za dodatne informacije glede predaje zahtjeva članu je na raspolaganju i na elektroničkoj stranici wellcard@terme-olimia.com ili telefonski na 03 829 7836.

9. Trajno ili privremeno ograničenje prava korištenja kartice ili oduzimanje kartice

Izdavatelj si pridržava pravo da privremeno ili trajno ograniči ili oduzme pravo na korištenje kartice u slučajevima kada: - imatelj korištenjem kartice krši važeće zakonodavstvo i/ili odredbe ovih općih uvjeta ili to pokuša učiniti ili omogućiti kršenje drugoj osobi, - postoje objektivno utemeljeni razlozi, povezani sa sigurnošću kartice, - kada postoji sumnja da se radi o neodobrenom korištenju ili korištenju kartice s namjerom prijevare. Izdavatelj si pridržava pravo provođenja nadzora nad poslovanjem imatelja i monitoringa sumnjivih transakcija sa svrhom sprječavanja rizika zloporaba kartica.

Kartica se imatelju može oduzeti u slučaju sumnje na zloporabu, odnosno nakon prethodnog uvrštenja na popis opozvanih/nevažećih kartica.

10. Suglasnost za obradu i zaštitu osobnih podataka

U sklopu PV Grupa Terme Olimia kao upravitelj osobnih podataka obrađuje osobne podatke članova PV na temelju njihove suglasnosti te u skladu s ovim općim uvjetima i Politikom privatnosti.

Kod izvođenja PV Grupa Terme Olimia prikuplja i obrađuje osobne podatke članova PV, podatke o rezervacijama, kupnjama i korištenju usluga te unovčenju nagrada, sa svrhom obračunavanja i dodjeljivanja bodova, obavješćivanja članova o njihovom stanju bodova, ponudbenim popustima i drugim ekskluzivnim i izvanrednim pogodnostima.

Za učlanjenje u PV i dobivanje članske kartice, pristupnik Grupi Terme Olimia mora poslati svoje osobne podatke; ime, prezime, adresu prebivališta, broj mobitela, adresu elektroničke pošte i datum rođenja.

Osim obveznih podataka, pristupnik prigodom registracije osobnog profila na internetskom profilu može poslati i podatke koji nisu obvezni i on ih upravitelju PV omogućuje dobrovoljno.

Na temelju predočene kartice vjernosti prigodom pojedine kušnje, Grupa Terme Olimia obrađuje i podatke o kupljenim proizvodima, obavljenim uslugama, plaćanjima, korištenju pogodnosti, vremenu i mjestu kupnje, odobrenjima, prikupljenim bodovima i ostalim stečenim pogodnostima. U slučaju da pojedinac ne da odgovarajuću suglasnost za ovakvu obradu, Grupa Terme Olimia kao upravitelj PV ove podatke anonimno obrađuje i za analiziranje i proučavanje navika kupnje, za svrhe optimiziranja ponude i podizanje zadovoljstva kupaca.

U slučaju da se osobni podaci koje je član predao u svojoj pristupnoj izjavi naknadno promijene, mora član PV v roku 30 dana od nastanka promjene promjenu javiti upravitelju i to 1. putem obrasca koji se nalazi na internetskoj stranici www.terme-olimia.com i na recepcijama hotela i bazena, 2. dopisom na adresu Terme Olimia d. d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek , 3. putem registracije na internetski portal Wellcard ili u mobilnoj aplikaciji Wellcard Olimia.

Član može bilo kada zahtijevati informaciju o tome obrađuje li Grupa Terme Olimia njegove osobne podatke. Ima pravo upoznati se s ovim osobnim podacima, primiti ove osobne podatke i poslati ih drugom upravitelju. Član može zahtijevati ograničenje obrade njegovih osobnih podataka, prigovarati njihovoj obradi te automatiziranom primanju pojedinih odluka, uključivo s profiliranjem. Član može bilo kada opozvati suglasnosti za različite namjene obrade njegovih osobnih podataka, zahtijevati ispravke ili brisanje svojih osobnih podataka. Sva navedena prava može ostvarivati pod uvjetima i u opsegu kako ih uređuje ova točka.

Grupa Terme Olimia s osobnim podacima postupa posebno brižno i neovlaštenim osobama onemogućuje pristup do osobnih podataka. Osobni podaci su spremljeni u odjelu marketinga društva Terme Olimia d. d. i dostupni su samo ovlaštenim osobama. U nekim slučajevima Terme Olimia d. d. podatke ne obrađuju samostalno nego ih omogućuju vanjskim podizvođačima (distribucijski partneri, marketinške agencije, tisak kartica i promocijskog materijala, vlasnici programske opreme i dr...), koji podatke obrađuju u ime, za račun, prema uputama i pod nadzorom Termi Olimia d. d. i detaljnije su nabrojani u Politici privatnosti Termi Olimia d. d.. Terme Olimia d. d. omogućavaju osobne podatke članovima i državnim tijelima temeljem obrazloženog pisanog zahtjeva kod vođenja konkretnog postupka, u slučaju zahtjeva člana ili na temelju njegove pisane punomoći.

Terme Olimia d. d. osobne podatke obrađuje do ispunjenja svrhe obrade, do opoziva suglasnosti člana, odnosno u okviru rokova zastare za obveze koje bi mogle proizlaziti iz obrade ovih osobnih podataka. U slučajevima kada je rok čuvanja osobnih podataka određen zakonom, Terme Olimia d. d. ove osobne podatke čuvaju u skladu sa zakonskim odredbama.

Član se za pomoć kod ostvarivanja svojih prava u vezi s osobnim podacima ili u slučaju dvojbi u pravilnost obrade osobnih podataka (pristup do osobnih podataka, popravci, brisanje ili ograničavanje osobnih podataka, postojanje prava na prigovor obrade i prava na prenosivost podataka) od strane Grupe Terme Olimia može bilo kada obratiti ovlaštenoj osobi za zaštitu osobnih podataka u Grupi Terme Olimia, na elektroničku adresu: dpo@terme-olimia.com. Član jednako tako može podnijeti žalbu nadzornom tijelu - Informacijskom opunomoćeniku (adresa: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, internetska stranica: www.ip-rs.si).

Više o obradi osobnih podataka možete pronaći i u Politici privatnosti Termi Olimia d. d., Podčetrtek, koju možete zatražiti putem poruke poslane na dpo@terme-olimia.com.

11. Završne odredbe

Ovi opći uvjeti PV Wellcard Olimia stupaju na snagu dana 6. 7. 2022. i primjenjuju se od toga datuma i dalje za sve postojeće i nove članove.

Ovi opći uvjeti kao i sve njihove eventualne izmjene i dopune pravila objavljene su na internetskoj stranici www.terme-olimia.com i u tiskanom obliku dostupni su na recepcijama hotela i bazena.

Grupa Terme Olimia pridržava si pravo na izmjene i dopune ovih općih uvjeta bilo kada i bez prethodnog upozorenja. Članovi će o svim izmjenama ovih općih uvjeta biti obaviješteni putem internetske stranice www.terme-olimia.com, čime se smatra da su sa svim izmjenama općih uvjeta upoznati. Izmjena uvjeta stupa na snagu s danom objave na stranici, ali se počne primjenjivati 10 dana od njezine objave. Ukoliko član u roku ovih 10 dana od objave ne odustane od članstva, smatra se da izmjene prihvaća.

Podčetrtek, 6. 7. 2022.