Opći uvjeti programa vjernosti Wellcard Olimia

Valjanost od 16.2.2024., 2. izdanje.

 

Ovi opći uvjeti određuju program vjernosti Wellcard Olimia čiji su vlasnik i upravitelj Terme Olimia, d.d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek te međusobne odnose s članovima programa vjernosti. Članstvo u programu vjernosti je predmet ovih općih uvjeta koji su sve do stupanja na snagu ovih općih uvjeta nadređeni i zamjenjuju važeća pravila, odredbe ili uvjete programa vjernosti. Prihvaćanjem ovih općih uvjeta pojedinac sklapa ugovor o članstvu u Wellcard Olimia, čime pristaje na ove opće uvjete i njihovu primjenu te time također postaje član programa.

Svrha programa vjernosti Wellcard Olimia je nagrađivanje vjernih gostiju i stvaranje dugoročnog odnosa s gostima Termi Olimia i Termi Tuhelj.

 

1. Određenje pojmova

Upravitelj programa vjernosti su Terme Olimia, d. d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek koje su i zastupnik tvrtke kćeri Terme Tuhelj, d. o. o., Ljudevita Gaja 4, HR – 49 215 Tuheljske Toplice (u nastavku: Grupa Terme Olimia).

Program vjernosti Wellcard Olimia (u nastavku: PV) je program nagrađivanja vjernosti krajnjih korisnika (gostiju) Grupe Terme Olimia. Članstvo je besplatno i vrijedi za fizičke osobe (starije od 18 godina). Pravni subjekti i samostalni poduzetnici, grupe, udruge i ostali oblici pravnih osoba privatnog i javnog prava izuzeti su iz programa i ne mogu primiti Wellcoinove na temelju računa, iako su oni izdani na osobno ime člana. Gosti Grupe Terme Olimia koji su članovi ovoga programa u skladu s ovim općim uvjetima kupnje usluga u Grupi Terme Olimia prikupljaju bodove koje u skladu s pravilima PV mogu zamijeniti za dodatne pogodnosti.

Robna marka Wellcard Olimia vlasništvo je Termi Olimia, d. d. U Uredu Republike Slovenije za intelektualno vlasništvo zaštićena je pod registracijskim brojem 201171234 i 202270604. Robna marka Wellcoin, također u vlasništvu  Term Olimia, d. d., je u Uredu Republike Slovenije za intelektualno vlasništvo zaštićena pod registracijskim brojem 202270525.

Pristupna izjava ili pristupnica je obrazac koji potencijalni član programa ispuni i potpiše te time istovremeno daje suglasnost na ove opće uvjete i članstvo u PV. Sastavni dio pristupnice su opći uvjeti. Ispunjena i potpisana pristupnica za članstvo predstavlja ugovor između nositelja i upravitelja PV zajedno s općim uvjetima kao sastavnim dijelom pristupnice. Vrijedi i ispunjavanje putem interneta i mobilno ispunjavanje te potvrda pristupnice te digitalna pristupna izjava prigodom dolaska u hotel. Valjanost članstva nastupi s datumom navedenim na pristupnoj izjavi.

Wellcard Olimia ID je jedinstveni identifikacijski broj člana koji prima pojedinac prigodom učlanjenja u program vjernosti Wellcard Olimia. Jedinstveni ID broj član vidi u svom internetskom profilu. Predstavlja digitalni instrument putem kojega upravitelj programa vjernosti prepoznaje člana, dodaje mu rezervaciju, obavljenu kupnju, bilježi unovčenje pogodnosti i ostale aktivnosti koje članu donose pogodnosti. Pomoću QR koda član PV može se identificirati na svim fizičkim mjestima u Grupi Terme Olimia kao i prilikom registracije i ulaska u Moj Wellcard internetski portal ili u mobilnu aplikaciju Wellcard Olimia.

Prilikom učlanjenja član prima digitalnu karticu koja je opremljena imenom i prezimenom, ID brojem i QR kodom. Pomoću nje osoba dokazuje članstvo te stječe i ostvaruje pogodnosti u skladu s općim pravilima ili posebnim akcijama PV.

Moj Wellcard je internetski portal koji je dostupan isključivo članovima PV Wellcard Olimia. Nalazi se na internetskim stranicama Termi Olimia i Termi Tuhelj, a ulaz u portal moguć je samo pomoću elektroničke adrese i zaporke. Moj Wellcard je osobni internetski profil člana kluba u kojemu su prikupljene osnovne informacije o članu, digitalna kartica, stanje bodova, prošle kupnje i suglasnost člana.

Mobilna aplikacija Wellcard Olimia na raspolaganju je svim članovima PV Wellcard Olimia, mogu si ju prenijeti na mobitel pomoću aplikacija Google Play ili Apple Store, a ulaz je moguć samo s korisničkim imenom i zaporkom.

Pogodnosti koje može steći imatelj kartice su Wellcoin bodovi, odobrenje u određenoj visini novčanog iznosa, pogodnosti u obliku popusta i ostale dodatne pogodnosti, ekskluzivne nagrade i prednosti.

Wellcoin je vrijednost jedinice izrađene u nagradnim bodovima. Članovi stječu bodove kupnjom usluga. Svaki potrošeni euro vrijedi 42 Wellcoin boda.

Ugovorni partneri PV su pravne i fizičke osobe koje ne nastupaju u sklopu ponude Grupe Terme Olimia. Partneri članovima PV nude određene pogodnosti povezane s njihovim uslugama. Grupa Terme Olimia ne izvršava njihove usluge i ne jamči za njihovu kvalitetu. Grupa Terme Olimia pridržava si pravo na promjenu odabranih partnera PV.

 

2. Pristup i članstvo

Uvjet sa sudjelovanje u PV je članstvo u PV na temelju pristupne izjave.

Uvjet za punopravno članstvo je navođenje elektroničke adrese pristupnika u pristupnoj izjavi.

Član PV može biti svaka fizička osoba koja je navršila 18 godina, koja je poslovno sposobna i ispunjava uvjete koje određuje upravitelj PV.

Pristupnik mora prigodom učlanjenja pravilno i potpuno ispuniti pristupnu izjavu. Pristupnik se u PV može učlaniti na sljedeće načine: na internetskoj stranici Termi Olimia ili Termi Tuhelj, u mobilnoj aplikaciji Wellcard Olimia ili potpisom digitalne pristupne izjave na računalnom tabletu na recepcijama Termi Olimia i Termi Tuhelj.

Pristupnik potpisom pristupnice potvrđuje da je upoznat i da je u cijelosti suglasan sa svakodobno važećim općim uvjetima i pravilima programa vjernosti Wellcard Olimia.

Grupa Terme Olimia uredit će članstvo i kandidata uključiti u PV najkasnije u jednom radnom danu od primitka pravilno i u cijelosti ispunjene pristupne izjave. Članstvo, a time i prikupljanje bodova vrijedi od dana uključivanja u PV.

Prigodom predaje pravilno ispunjenje pristupne izjave pristupnik prima digitalnu karticu s identifikacijskim crtičnim kodom (bar kodom). Do digitalne kartice može pristupati pomoću internetskog profila Moj Wellcard ili mobilne aplikacije Wellcard Olimia.

Za izdavanje fizičke kartice član PV Wellcard Olimia mora predati pisanu izjavu poslanu elektroničkom poštom na elektroničku adresu: wellcard@terme-olimia.com. Trošak izrade fizičke kartice je 12,00 € i podmiruje ga član koji zahtijeva izdavanje fizičke kartice.

Ako član nema elektroničku adresu, iznimno može ispuniti fizičku pristupnu izjavu pri čemu ovakav pristup isključuje mogućnost punopravnog članstva radi nedostajućeg podatka glede elektroničke adrese koja je potrebna radi obavješćivanja članova (e-novosti i ostale obavijesti). U tom slučaju članu se izdaje fizička kartica koja stoji 12,00 EUR.

Grupa Terme Olimia si pridržava pravo odbiti pristup članstvu ako nisu ispunjeni svi uvjeti za učlanjenje.

Član može bilo kada prekinuti članstvo u PV Wellcard Olimia. To učini tako da opozove članstvo i zahtijeva da upravitelj prestane koristiti, obrađivati i čuvati njegove osobne podatke u svrhe neposrednog marketinga te time gubi prednosti koje proizlaze iz privola. Pisani opoziv članstva član može poslati na adresu wellcard@terme-olimia.com ili dpo@terme-olimia.com. Nakon isteka jednog mjeseca od primitka odstupne izjave članstvo će prestati, bit će ukinut cjelokupni profil člana, ostatak neiskorištenih bodova će se izbrisati, jednako tako će biti izbrisani svi osobni podaci člana.

Kartica Wellcard Olimia je prenosiva isključivo između članova uže obitelji.

Članovi obitelji su rođaci u prvom redu do drugog koljena (djedovi i bake, roditelji, potomci, posvojena djeca, djeca bračnog partnera ili izvanbračnog partnera i partneri u partnerskoj vezi). Kao članovi uže obitelji smatraju se i odnosi između djece i njihovih zakonskih zastupnika ako to nisu njihovi roditelji. Kao članovi uže obitelji ne smatraju se rođaci u bočnom redu: braća i sestre, bratići i sestrične, stričevi i tete, nećaci i nećakinje.

Bodovi i članstvo su vlasništvo grupe Terme Olimia. Prigodom prestanka članstva iz bilo kojeg razloga svi se neunovčeni bodovi oduzimaju, a članu posljedično prestaje pravo sudjelovanja u PV. U slučaju smrti člana svi neiskorišteni bodovi mogu se prenijeti na račun člana uže obitelji iz gornjeg stavka. Prijenos je moguć u roku šest (6) mjeseci od primitka obavijesti o smrti člana, ako pokojnik ima nekoliko neunovčenih Wellcoin bodova. Korištenje bodova nije moguće u obliku novčane vrijednosti ili isplate.

Grupa Terme Olimia nije odgovorna ni za jednog člana ili radnju počinjenu v vezi s PV Wellcard Olimia, osim pogreške u vezi s dodavanjem Wellcoin bodova na Wellcard račun. Jedino sredstvo koje je na raspolaganju članovima u Wellcard računu je pribrajanje i oduzimanje bodova u PV koji se dokazuje dokazima o opravdanoj potrošnji, kao što je primjerice hotelski račun, račun iz hotelskog restorana, hotelskog wellnesa. Grupa Terme Olimia nije odgovorna za nikakvu štetu. Grupa Terme Olimia ne može osiguravati djelovanja usluge u slučaju pada mreže ugovornih partnera, nestanka električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno narušiti djelovanje usluge, te za eventualnu štetu koja bi proizlazila iz ovih izvanrednih događaja, ne odgovara. Za štetu koju prouzroči viša sila, Grupa Terme Olimia ne odgovara.

Opći uvjeti se prosuđuju prema zakonodavstvu Republike Slovenije.

 

3. Bonitetno razdoblje

Bonitetno razdoblje je razdoblje u kojemu član ima mogućnost prikupljene bodove koristiti na način kako to određuju pravila i uvjeti. Član bodove može koristiti od dana pripisa do kraja sljedeće kalendarske godine. Nakon isteka obračunskog razdoblja neiskorišteni bodovi obračunskog razdoblja ističu i brišu se iz sustava. Ovime prestaje svaka mogućnost ostvarivanja pogodnosti. 

 

4. Prikupljanje bodova i njihova valjanost

Članstvo u PV Wellcard Olimia uvjet je za prikupljanje bodova. Za svaki potrošeni euro član dobiva 42 42 Wellcoin boda. Wellcoin bodovi se članu priznaju kod kupnje svih oblika noćenja, usluga (na primjer ulaznica za bazen, saune, masaže, kozmetičke i estetske usluge), za izvanpansionske ugostiteljske usluge i prigodom kupnje poklon bonova u uobičajenoj vrijednosti, namijenjeni su za njegovu osobnu uporabu i uporabu članova njegove uže obitelji. Za osobnu uporabu vrijedi plaćanje za najviše 3 (tri) sobe. Wellcoin bodovi se ne priznaju za kupnju duhana, duhanskih proizvoda, trgovačke robe, turističke pristojbe, naknade za prijavu, napojnice, potrošnje za reprezentaciju, sastanke, seminare, konferencije i ostale usluge za podršku poslovnim događajima, ako račun plaća pravna osoba;  te za kupnju proizvoda kod partnera ili drugih lokalnih ponuditelja koji nisu sastavni dio Grupe Terme Olimia. Jedna tako, član ne može dobiti Wellcoin bodove za rezervacije koje su bile obavljene putem posrednika – putničke agencije, ponuditelji kupona, operateri, prodajni zastupnici – ili putem drugih internetskih stranica koje nisu u vlasništvu Grupe Terme Olimia (primjerice: Booking i slično).

Dobivanje Wellcoin bodova nije moguće u slučaju većih privatnih događaja za koje se prima posebna ponuda, kao što su primjerice vjenčanja, obljetnice, velika slavlja i slična događanja.

Član ne može dobiti Wellcoin bodove u slučaju korištenja poklon bona ili ako bilo koju uslugu nije platila fizička osoba u svoje ime i za svoj račun.

Wellcoin bodove član PV može dobiti za aktivnosti koje nisu vezane na kupnju. Član može dobivati bodove i svojim aktivnim uključivanjem u proces poboljšanja ponude, sudjelovanjem u istraživanjima zadovoljstva gostiju i drugim aktivnostima koje su u okviru PV Wellcard Olimia predstavljene na internetskim stranicama Termi Olimia i Termi Tuhelj.

Ako član PV Wellcard Olimia želi koristiti članstvo i dobiti Wellcoin bodove za ugostiteljske usluge, mora zaposlenoj osobi svoje članstvo najaviti prigodom narudžbe ugostiteljskih usluga.

Bodovi su jedinstveni u Termama Olimia i Termama Tuhelj bez obzira na to gdje ih član dobiva.

Grupa Terme Olimia može pojedine mogućnosti prikupljanja bodova, razine članstva i opseg pogodnosti promijeniti, ukinuti ili dodati nove, o čemu članove PV pravovremeno obavješćuje objavom na uobičajeni način. Bez predočavanja fizičke ili digitalne kartice prigodom svakog plaćanja usluge nije moguće ostvarivati ili koristiti pogodnosti koje donosi članstvo u Wellcard Olimia.

Član bodove može prikupljati samo za osobne namjene (za sebe i članove svoje uže obitelji).

Bodove nije moguće zamijeniti za gotovinu, nagrade ili odobrenje. Nagrade moraju biti iskorištene sukladno ovim Općim uvjetima.

Nagrade nisu prenosive na treće osobe.

 

5. Razine članstva Wellcard Olimia

Članovi PV podijeljeni su na tri razine članstva: WELLstart, WELLzen i WELLpremium.

Razine članstva međusobno se razlikuju u pogodnostima koje su na raspolaganju članovima PV Wellcard Olimia. Članovi mogu pregledati pogodnosti na internetskoj stranici Termi Olimia i Termi Tuhelj.

Uključenost u pojedinu razinu članstva ovisi o potrošnji člana u protekle dvije godine, računajući od današnjeg dana. Početna razina članstva je WELLstart, u koju je s registracijom automatski uključen svaki novi član PV. U WELLzen uključeni su članovi PV koji su u zadnje dvije godine, računajući od današnjeg dana na prodajnim mjestima Termi Olimia i Termi Tuhelj izvršili kupnje u vrijednosti barem 2.500,00 EUR. U WELLpremium razinu uključeni su članovi PV koji su u zadnje dvije godine, računajući od današnjeg dana na prodajnim mjestima Termi Olimia i Termi Tuhelj obavili kupnje u ukupnoj vrijednosti barem 5.000,00 EUR.

Za ukupnu vrijednost zbroja koji je osnova za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za uključivanje u jednu od tri razine članstva, u obzir se uzimaju sve kupnje koje su rezultirale dodjelom Wellcoin bodova. U tu vrijednost zbroja ne zbrajaju se kupnje, odn. vrijednosti kupnji gdje je plaćanje obavljeno Wellcoin bodovima, dakle nagradama primljenima na temelju proteklih kupnji. Jednako tako, u zbroj se ne računa vrijednost turističke i promocijske pristojbe i ona vrijednost računa ili dijela računa koju član PV podmiri poklon bonom.

Kada je član PV uključen u višu razinu, u nižu se ga razinu ne raspoređuje sljedeće dvije godine, računajući od datuma rasporeda u trenutnu razinu. Poslije dvije godine od rasporeda na višu razinu ponovo se izvede i provjeri zbroj vrijednosti kupnji te time i ispunjavanje uvjeta za pojedinu razinu. U međuvremenu član PV može napredovati u višu razinu. U slučaju napredovanja u višu razinu ponovo vrijedi da u njemu član PV ostaje dvije godine od datuma rasporeda.

 

6. Upoznavanje članova PZ o stanju bodova i komunikacija s članovima

Svaki član ima mogućnost uvida u stanje svojih bodova. Potreban mu je samo članski ID broj ili članska kartica. Stanje o prikupljenom broju Wellcoin bodova može provjeriti prigodom svog dolaska na svim recepcijama hotela i blagajnama bazena. Član može do informacija o stanju bodova pristupati i putem internetskog portala Moj Wellcard ili mobilne aplikacije Wellcard Olimia. U portal ulazi elektroničkom adresom i odabranom osobnom zaporkom. Prva prijava predstavlja registraciju, prigodom koje član kreira svoji osobni korisnički profil. Prijavom u osobni profil pristupa do podataka o obavljenim kupnjama u Termama Olimia i Termama Tuhelj, o visini prikupljenih Wellcoin bodova, povijesti kupnji i pogodnostima. Član ima pregled nad potrošnjom bodova i konačnim stanjem Wellcoin bodova na računu. Na svoj račun član prima posebne te prilagođene ponude upravitelja PV Wellcard  Olimia.

Grupa Terme Olimia obavješćuje svoje članove PV putem elektroničke pošte i internetske stranice Termi Olimia i Termi Tuhelj te u iznimnim slučajevima putem fizičke pošte.

 

7. Potrošnja bodova, korištenje popusta i ostale pogodnosti

Član može prikupljene Wellcoin bodove unovčiti u obliku popusta za kupnju usluga i proizvoda iz redovite ponude. Član PV za svakih 1000 prikupljenih Wellcoin bodova prima 1,00 EUR popusta.

Pogodnosti izvanrednih ponuda za članove ekskluzivno su namijenjene članovima i vremenski su ograničene. Članovi će o pogodnostima izvanrednih ponuda biti  obavješteni putem elektroničke pošte i putem  internetske stranice Termi Olimia i Termi Tuhelj.

 

8. Reklamacije i žalbe

Eventualne reklamacije i žalbe s naslova pruženih usluga član će ostvarivati na recepciji hotela ili bazena ili putem elektroničke pošte: wellcard@terme-olimia.com. Kod rješavanja reklamacije ili žalbe sudjelovat će odgovorna osoba i nadležna služba upravitelja PVZ. Reklamacije povezane s pojedinom transakcijom, kao i žalbe te sve ostale eventualne sporove u vezi s izdavanjem i korištenjem kartice rješava nadležna služba upravitelja. Rješavanje svih vrsta reklamacije ili žalbi odvija se isključivo pisanim putem. Upravitelj će  kod rješavanja svih reklamacija uzeti u obzir sve predmetne važeće propise.

 

9. Gubitak, krađa, zlouporaba kartice

U slučaju zlouporabe kartice imatelj o tome obavješćuje Izdavatelja i to način da ispuni pisanu izjavu i s njom zahtjev za izdavanje nove digitalne kartice. Identifikacijski broj člana ostaje nepromijenjen, a imatelj prima novu karticu. Izdavatelj će uz odgovarajuće predočenje zahtjeva imatelju nove kartice priznati sve do tada prikupljene Wellcoin bodove koji prilikom poništenja kartice još nisu bili unovčene. Prigodom opoziva kartice imatelju kartice aktivni se bodovi privremeno zamrzavaju. Kada izdavatelj izda novu karticu, imatelju privremeno zamrznute bodove pripiše na novu karticu i ponovo ih aktivira. Pisana izjava i zahtjev za izdavanje nove kartice radi gubitka, krađe ili zlouporabe na raspolaganju je na internetskim stranicama Termi Olimia i Termi Tuhelj. Dodatne informacije glede predaje izjave i zahtjeva članu su na raspolaganju i na elektroničkoj adresi wellcard@terme-olimia.com ili na telefon 03 829 7836.

 

10. Trajno ili privremeno ograničavanje prava korištenja kartice ili oduzimanje kartice

Izdavatelj si pridržava pravo da privremeno ili trajno ograniči ili oduzme pravo na korištenje kartice kada:

- imatelj korištenjem kartice krši valjano zakonodavstvo i/ili odredbe ovih općih uvjeta ili to pokuša učiniti ili omogućiti kršenje trećoj osobi;

- postoje objektivno utemeljeni razlozi povezani sa sigurnošću kartice;

- postoji sumnja da se radi o neodobrenoj ili prijevarnoj uporabi kartice. Izdavatelj si pridržava pravo provođenja nadzora nas poslovanjem imatelja i monitoringa sumnjivih transakcija sa svrhom sprječavanja rizika zlouporaba kartica.

Kartica se imatelju može oduzeti u slučaju sumnje na zlouporabu, odnosno prema prethodnom postavljanju na popis opozvanih/nevažećih kartica.

 

11. Suglasnost za obradu i zaštitu osobnih podataka

U sklopu PV Grupa Terme Olimia kao upravitelj osobnih podataka obrađuje osobne podatke članova PV, na temelju njihove suglasnosti te u skladu s ovim općim uvjetima i pravnim obavijestima internetskog mjesta www.terme-olimia.com.

Kod izvršavanja PV Grupa Terme Olimia prikuplja i obrađuje osobne podatke članova PV, podatke o rezervacijama, kupnjama i korištenju usluga te unovčenju nagrada, sa svrhom obračunavanja i dodjeljivanja bodova, obavješćivanja članova o njihovom stanju bodova, ponudbenim popustima i drugim ekskluzivnim i izvanrednim pogodnostima.

Za učlanjenje u PV i dobivanje članske kartice pristupnik mora Grupi Terme Olimia poslati svoje osobne podatke: ime, prezime, spol, adresu prebivališta, broj mobitela, adresu elektroničke pošte i datum rođenja.

Osim obveznih podataka pristupnik može prigodom registracije osobnog profila na internetskom portalu navesti i podatke koji nisu obvezni i on ih upravitelju PV omogućava dobrovoljno.

Ako pristupnik dade suglasnost i za profiliranje, na temelju predočavanja kartice vjernosti prigodom pojedine kupnje Grupa Terme Olimia obrađuje i podatke o kupljenim proizvodima, izvršenim uslugama, plaćanju, korištenju pogodnosti, vremenu i mjestu kupnje, načinima plaćanja, odobrenjima, prikupljenim bodovima i drugim stečenim pogodnostima. Ako pojedinac ne da odgovarajuću suglasnost za obradu ovakve vrste,  Grupa Terme Olimia kao upravitelj PV ove podatke anonimno obrađuje i za analiziranje i proučavanje navika kupnje u svrhe optimiziranja ponude i podizanja zadovoljstva kupaca.

Ako se osobni podaci koje je član predao u svojoj pristupnoj izjavi kasnije promijene, član PV mora u roku 30 dana o nastanka promjene, o istoj obavijestiti upravitelja, i to:

1. zahtjevom koji može preuzeti na internetskoj stranici www.terme-olimia.com i na recepcijama hotela i bazena,

2. dopisom na adresu Terme Olimia, d. d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek,

3. registracijom na internetski portal Wellcard ili u mobilnoj aplikaciji Wellcard Olimia.

Član može privolu bilo kada opozvati, bez da to utječe na zakonitost obrade podataka koja se temeljem privole provodila do njezina opoziva.

Omogućavanje osobnih podataka temelji se na dobivanju suglasnosti pojedinca. Pojedinac omogućava svoje osobne podatke na temelju suglasnosti. Na temelju opoziva osobni se podaci prestaju koristiti.

Grupa Terme Olimia s osobnim podacima postupa posebno brižno i neovlaštenim osobama sprječava pristup do osobnih podataka. Osobni podaci spremljeni su u odjelu marketinga društva Terme Olimia, d. d. i dostupni su samo ovlaštenim osobama. Terme Olimia, d. d., kao upravitelj ima sklopljene ugovore o obradi osobnih podataka s obrađivačima kojima je potrebno poslati osobne podatke radi osiguravanja svrhe kluba Wellcard (npr. tiskanje kartica i promocijskoga materijala, vlasnici programske opreme).

Terme Olimia, d. d. osobne podatke obrađuje do ispunjavanja svrhe obrade, do opoziva suglasnosti člana, odnosno u okviru rokova zastare za obveze koje bi mogle potjecati iz obrade ovih osobnih podataka. Ako je rok čuvanja osobnih podataka određen zakonom Terme Olimia, d. d. ove osobne podatke čuvaju u skladu sa zakonskim odredbama.

Član se za pomoć kod ostvarivanja svojih prava u vezi osobnih podataka ili u slučaju dvojbi u pravilnost obrade osobnih podataka (pristup do osobnih podataka, popravci, brisanje ili ograničavanje osobnih podataka, postojanje prava na prigovor obrade i pravo na prenosivost podataka) od strane Grupe Terme Olimia može se bilo kada obratiti na osobu ovlaštenu za zaštitu osobnih podataka u Grupi  Terme Olimia, na elektroničku adresu: dpo@terme-olimia.com. A član jednako tako može žalbu podnijeti i kod nadzornog tijela – informacijskom punomoćniku (adresa: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-adresa: gp.ip@ip-rs.si, internetska stranica: www.ip-rs.si).

Više o obradi osobnih podataka možete pronaći i u pravnoj obavijesti internetskog mjesta www.terme-olimia.com.

 

12. Završne odredbe

Ovi opći uvjeti  PV Wellcard Olimia stupaju na snagu 16.2.2024. i primjenjuju se od ovoga datuma za sve postojeće i nove članove.

Ovi opći uvjeti  kao i sve njihove eventualne izmjene i dopune pravila objavljene su na internetskoj stranici www.terme-olimia.com i u tiskanom obliku dostupni su na recepcijama hotela i bazena.

Grupa Terme Olimia pridržava si pravo na izmjene i dopune ovih općih uvjeta bilo kada i bez prethodnog upozorenja. Članovi će o svim promjenama ovih općih uvjeta biti obavješteni na internetskoj stranici www.terme-olimia.com, čime se smatra da su upoznati sa svim izmjenama općih uvjeta. Izmjena općih uvjeta stupa na snagu s danom objave na internetskoj stranici, ali se počinje primjenjivati 10 dana od njezine objave. Ako član u roku ovih 10 dana od objave ne odustane od članstva, smatra se da iste prihvaća.

 

Podčetrtek, 16. 2. 2024.