Želimo Vam toplu dobrodošlicu u naš virtualni hram.

Živimo u svijetu koji je iz dana u dan, sve užurbaniji, zahtjevniji i kaotičniji. Takav način života ima velik utjecaj na naše fizičko i mentalno zdravlje. Naš virtualni hram je mjesto gdje možete dobiti inspiraciju, potrebne savjete i priuštiti sebi dugo očekivani i zasluženi odmor.

Udahnite, na pravom ste mjestu.

WE WISH YOU A WARM WELCOME TO OUR VIRTUAL TEMPLE

We live in a world that is becoming more hectic, demanding and chaotic day by day. Such a lifestyle has a major impact on our physical and mental health. Our virtual temple is a place where you can get inspiration, necessary advice and indulge in a long-awaited and well-deserved rest. 
Breathe, you are in the right place.

Energijske vježbe - energy exercises

Potrebno je samo 10 minuta dnevno. Ujutro ili navečer, ali važno je da tada učinkovito povežete um, pokret i svoj dah. Energijske vježbe radite dnevno. S njima ćete dosegnuti pozitivne učinke, kao što je protočnost energije, mirnoću, radost, ljubav prema sebi i ljudima oko sebe.

10 minutes a day is enough. Either in the morning or evening. It is important to connect the mind, movement and breath effectively, and then with the right approach. We perform energy exercises daily. Through them, we achieve many positive effects, such as energy flow, calmness, joy, love for ourselves and the people around us.

Gong terapija - Gong therapy

Gong je drevni instrument koji potječe iz jugozapadne Azije. Proizvodi zvuk po načelu zlatnog reza. Zvučna masaža temelji se na starodnevnim mudrostima starima više od 5000 godina. Bogat spektar nad tonova harmonizira lijevu i desnu stranu mozga, uklanja napetost i otklanja nepotrebne informacije koje su se nagomilale u vašem mozgu.

The gong is an ancient musical instrument that originated in Southeast Asia. It produces sound according to the principle of the golden ratio. Sound massage is based on ancient wisdom from 5000 years ago. A rich spectrum of overtones harmonizes the left and right hemispheres of the brain, eliminates tension and removes outdated and unnecessary information from your brain.

Tibetanske zdjele - Tibetan bowls therapy

Vibracije zvuka koje pomažu u otklananju napetosti i energijskih blokada. Tibetanske zdjele svih veličina rezoniraju različitim tonovima zvuka "om", koji budi staničnu memoriju i aktivira temeljne energije. Ispunjava svaki atom i svaku stanicu te ju potrese s vibracijom zdravlja, haromonije i ravnoteže. Potpuno spontano eliminiraju stare misaone obrasce koji nam više ne služe.

Vibrations of quality sound release tensions and eliminate energy blockages. Tibetan bowls of all sizes resonate with different tones of the “om” sound, which awakens cellular memory and activates fundamental energies. It fills every atom and every cell and shakes them with a vibration of health, harmony and balance. They completely spontaneously eliminate old thinking patterns that no longer serve us.