PRAVNO OBVESTILO SPLETNEGA MESTA WWW.TERME-TUHELJ.HR

Vse pravice, vseh spletnih strani www.terme-tuhelj.hr so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna, na spletnih straneh www.terme-tuhelj.hr so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine podjetja Terme Tuhelj d.o.o., Ljudevita Gaja 4, 49215 Tuheljske Toplice, Hrvaška (v nadaljevanju Terme Tuhelj), ter z njo povezanih pogodbenih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletne strani www.terme-tuhelj.hr.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Terme Tuhelj d.o.o. spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletnih straneh www.terme-tuhelj.hr ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo, razen v primeru, ko privolite v uporabo piškotkov (več o uporabi piškotkov na spletnih straneh www.terme-tuhelj.hr si lahko preberete na strani z obrazložitvijo delovanja piškotkov). Za namene statistike si Terme Tuhelj pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

Neglede na navedbo v prejšnjem odstavku, se ob vsakem obisku spletnih strani www.terme-tuhelj.hr na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet namreč deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Terme Tuhelj in njeni pooblaščeni izvajalci tako zbranih podatkov ne obdelujejo posebej in jih ne povezujejo z drugimi podatki.

Pri nekaterih razdelkih naše spletne strani, nam boste zaradi korespondence, registracije na spletnih straneh, povpraševanja, izpolnjevanja obrazca za prejemanje novic, prejemanja promocij, prejemanja obvestil, nakupa, izpolnjevanja rezervacijskega obrazca, ali sodelovanja v spletnih nagradnih igrah ali včlanitve v Wellcard klub itd., zaupali svoje osebne podatke. Terme Tuhelj kot upravljavec osebnih podatkov jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke varovala kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatke, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili in obdelovali zgolj v namen s katerim ste nam jih posredovali.

Prejete osebne podatke bomo obdelovali do zaključka trajanja pogodbene obveze, oz. dokler imamo legitimni interes obdelave teh podatkov, oz. dokler nam to narekuje zakonska podlaga. V primeru naročila na prejemanje raznih novic, promocij in obvestil ter v primeru včlanitve v Wellcard klub, bomo vaše osebne podatke obdelovali do vašega preklica. V primeru sodelovanja v nagradnih igrah, bomo vaše osebne podatke obdelovali do roka navedenega v okviru posamezne nagradne igre.

Od prejemanja novic, promocij in obvestil ter Wellcard kluba, se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo ali pa tako, da pošljete elektronsko sporočilo na info@terme-tuhelj.hr, oz. pošljete pisno odjavo na naslov Terme Tuhelj d.o.o., Ljudevita Gaja 4, 49215 Tuheljske Toplice, Hrvaška.

V primeru, da se želite seznaniti katere vaše osebne podatke obdelujemo ter za katere namene, oz. želite uveljavljati katerega od zakonskih zahtevkov v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov (seznanitev, omejitev, izbris, popravek, prenos podatkov ali podajanje ugovora), pošljite elektronsko sporočilo na info@terme-tuhelj.hr, oz. pošljite pisni zahtevek na naslov Terme Tuhelj d.o.o., Ljudevita Gaja 4, 49215 Tuheljske Toplice, Hrvaška.

Zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja in izboljšanja uporabniške izkušnje, spletna stran vsebuje t.i. piškote (cookies), več o tem si lahko preberete na strani z obrazložitvijo delovanja piškotkov.

Prostor v katerem se nahaja strežnik spletne strani, je ustrezno fizično varovan.

ZASEBNOST IN VARNOST OSEBNIH PODATKOV POOBLAŠČENIH IZVAJALCEV, OZ. OBDELOVALCEV TERM TUHELJ

Gooya d.o.o. je vzdrževalec, skrbnik in gostitelj spletnega mesta www.terme-tuhelj.hr in v skladu s pogodbo s Termami Tuhelj in za Terme Tuhelj opravlja naloge glede vzdrževanja in nadgradenj portala. Gooya d.o.o. in morebitna druga zunanja podjetja, ki opravljajo za Terme Tuhelj določene aktivnosti v okviru portala ter v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in s katerimi imajo Terme Tuhelj sklenjeno pogodbo, se zavežejo, da obdelujejo osebne podatke samo v okviru pooblastil Term Tuhelj ter jih ne obdelujejo in ne smejo obdelovati za noben drug namen.

OPOZORILO GLEDE NEPOOBLAŠČENE ALI NEPRAVILNE UPORABE

Zaradi varnostnih razlogov, kot tudi zaradi zagotovitve nemotene uporabe vsem uporabnikom, Terme Tuhelj uporabljajo programe za spremljanje prometa in za identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakšnega drugačnega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko uporabijo informacije iz teh virov za identifikacijo posameznikov.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Vse informacije in gradiva na spletnih straneh www.terme-tuhelj.hr so informativne narave. Terme Tuhelj se trudijo za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

Niti podjetje Terme Tuhelj, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Terme Tuhelj ne morejo biti odgovorne za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, do katere je mogoče dostopati do spletne strani www.terme-tuhelj.hr, zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. Terme Tuhelj niso odgovorne za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani.

Terme Tuhelj si pridržujejo pravico, da spremenijo vsebino spletne strani www.terme-tuhelj.hr kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

ZUNANJE POVEZAVE

Zaradi prikladnosti ali promocije, lahko nekatere spletne strani ali podstrani www.terme-tuhelj.hr vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletne strani www.terme-tuhelj.hr ne morejo domnevati, da spletne strani zunanjih povezav spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot se jih držijo Terme Tuhelj. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Term Tuhelj za vse primere izključena.

AVTORSKE PRAVICE

Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih pravicah.

OBJAVE OBISKOVALCEV SPLETNIH STRANI WWW.TERME-TUHELJ.HR   

Terme Tuhelj niso odgovorne za osebna mnenja, komentarje, ocene ali neprimerne vsebine prisotne na straneh www.terme-tuhelj.hr, ki so objavljene s strani obiskovalcev teh spletnih strani.

Zapisi navedeni v prejšnjem odstavku na spletnih straneh www.terme-tuhelj.hr so odraz avtorjeve osebne ocene in mnenja, in ne predstavljajo stališča Term Tuhelj.

Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji in brez pojasnila odstranimo ali spremenimo katerikoli zapis, objavljen na spletnih straneh www.terme-tuhelj.hr, ki kakorkoli krši pravice drugih ali je na kakršenkoli način nezakonit, žaljiv, sramotilen, vulgaren ali kakorkoli drugače sporen.

REZERVACIJA PREKO SPLETNIH STRANI WWW.TERME-TUHELJ.HR

Na naših spletnih straneh vam ponujamo dva načina rezervacij naših kapacitet.

Prvi je preko spletne pošte, s katero nam posredujete vaše povpraševanje, mi pa vam posredujemo ponudbo. Samo povpraševanje oziroma naša ponudba ne štejeta za potrjeno rezervacijo, saj je bistveni pogoj za veljavnost prijave vaša potrditev rezervacije oziroma naše ponudbe. V primeru, da potrditve ne prejmemo, se šteje, da rezervacija ni bila nikoli naročena.

Poleg navedenega načina vam ponujamo možnost neposredne rezervacije in plačila s kreditno kartico preko spleta. V tem primeru bo rezervacija potrjena in plačana takoj, ko boste dokončno potrdili postopek plačila. S tem vam seveda jamčimo, da boste dobili natančno tako namestitev, kot ste si jo izbrali.

V kolikor bodo z vami bivali tudi otroci, navedite tudi predvideno število, za katere je potrebno bivanje plačati. Glede na predvideno število otrok ter ostale podatke rezervacije, se vam cena aranžmaja izračuna avtomatično in tudi izpiše na zaslonu. Naj vas obvestimo, da se v primeru rezervacij in plačila po spletu šteje, da ste prebrali te pogoje ter, da se z njimi strinjate.

Gost ima pravico do rezervacije. V primeru, ko gost odpove aranžma, imajo Terme Tuhelj pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa v katerem je gost predložil odpoved. Terme Tuhelj so upravičene do naslednjih odstotkov cene aranžmaja v primeru odpovedi le-tega:

Do 15 dni pred prihodom - 10% cene aranžmaja
14 do 4 dni pred prihodom - 30% cene aranžmaja
4 dni do dneva prihoda - 100% cene aranžmaja

V primeru spremembe aranžmaja na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Term Tuhelj zaradi nepravilno opravljene storitve, gost nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Odpoved mora gost sporočiti preko telefona (+385(0)49 203 000) ali poslati po elektronski pošti na naslov booking@terme-tuhelj.hr ali pa v pisni obliki na rezervacijsko službo Term Tuhelj d.o.o., Ljudevita Gaja 4, 49215 Tuheljske Toplice.

V vseh cenah iz ponudbe Term Tuhelj je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Klanjcu.

IZPOSTAVLJENE CENE

Izpostavljene cene, ki so na spletni strani navedene pri namestitvenih paketih, so najnižje možne cene, po katerih je moč ponudbo rezervirati. Cena po terminih znotraj katerih je ponudba veljavna, varira premo sorazmerno z zasedenostjo namestitvenega objekta. Torej nižja kot je zasedenost termina, nižja cena velja za ta isti termin.

KONTAKT

V primeru vprašanj v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov pri uporabi te spletne strani ter tudi v primeru ostalih vprašanja v zvezi s to spletno stranjo, pošljite elektronsko sporočilo na info@terme-tuhelj.hr.

SPREMEMBE PRAVNEGA OBVESTILA SPLETNEGA MESTA WWW.TERME-TUHELJ.HR:

Zadnjič posodobljeno 10. 05. 2018.