Hvala za uspešno opravljeno hotelsko e-prijavo, Vaš oddih se bo tako začel še hitreje.

Vljudno vas prosimo, da ob prihodu v hotel pripravite osebne dokumente vseh prijavljenih oseb, da
lahko preverimo točnost vpisanih podatkov v e-prijavo
Nasvidenje v Termah Tuhelj

Online Check-in je bil uspešen