Terme Tuhelj - turistička agencija

Opći podaci

TERME TUHELJ d.o.o. za odmor, rekreaciju, zdravstveni turizam i putnička agencija
Ljudevita Gaja 4
Tuheljske Toplice
49215 TUHELJ

Tel 049 203 000
e-mail: info@terme-tuhelj.hr
ID : HR-AB-49-080454688
Voditelj poslova: Andreja Vrhovski

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije:

Ministarstvo turizma, Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg maršala Tita 8/I, 10000 Zagreb
e-mail: turisticka.inspekcija@mint.hr

Obavijest o načinu podnošenja prigovora

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu i članku 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu dostaviti:

  • putem pošte na adresu: Terme Tuhelj doo, Ljudevita Gaja 4, Tuheljske Toplice
  • putem elektronske pošte na adresu: info@terme-tuhelj.hr
  • osobno u poslovnim prostorijama

Potvrdu primitka prigovora dostaviti ćemo Vam  pisanim putem.
Odgovor na prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.