Uvjeti upotrebe

Pravne odredbe

Poduzeće Terme Tuhelj d.o.o. s posebnom pažnjom u oblikovanju Internet stranica pokušat će garantirati točnost i ažurnost podataka na svojim Internet stranicama, ali ne preuzimaju nikakvu odgovornost o njihovoj točnosti i cjelovitosti. Svi korisnici upotrebljavaju objavljeni sadržaj na vlastitu odgovornost. Niti poduzeće Terme Tuhelj d.o.o. niti bilo koja druga pravna ili fizička osoba, koja je sudjelovala u nastanku i izradi te Internet stranice, ne odgovara za eventualnu štetu koja bi mogla proizaći iz dostupnosti, upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija na tim Internet stranicama ili za bilo koje greške ili nepotpunosti u njihovih sadržajima.

Sve informacije i slike koje sadržavaju Internet stranice Terma Tuhelj zakonski su u dozvoljenim okvirima predmet autorske zaštite ili drugog oblika zaštite intelektualnog vlasništva. Dokumenti, objavljeni na tim Internet stranicama, mogu se reproducirati samo za nekomercijalne namjene, ali tada moraju sačuvati sva navedena upozorenja o autorskim ili drugim pravima te se ne smiju prepisivati, umnožavati ili bilo kako drugačije širiti u komercijalne namjene. Brendovi i usluge koje se pojavljuju na tim stranicama registrirani su brendovi poduzeća Terme Tuhelj d.o.o. odnosno imenovano poduzeće ima isključivo pravo njihove upotrebe.

Poduzeće Terme Tuhelj d.o.o. pridržava pravo da promjeni sadržaj tih Internet stranica bilo kada, na bilo koji način i bez obzira na razlog bez prethodnog upozorenja. Sa time ne preuzima odgovornost za bilo kakve posljedice takvih promjena.

Službeni logo, naziv tvrtke „Terme Tuhelj“ i naziv maskote „Tuhi“ zaštitni su znaci Terma Tuhelj i kao takvi zaštićeni su na Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, te ponuđeni za zakonitu uporabu isključivo sa prikladnim dopuštenjem vlasnika autorskih prava. Terme Tuhelj d.o.o. zadržavaju ekskluzivno pravo nad vlasništvom autorskih prava svojih zaštitnih znakova. Prije upotrebe, reprodukcije ili distribucije u bilo kojem smislu logotipa, naziva tvrtke i/ili naziva maskote, mora se dobiti pismeno dopuštenje nosioca autorskih prava . U slučaju korištenja logotipa, naziva tvrtke i/ili naziva maskote bez dopuštenja nosioca autorskih prava, isti ima pravo podnošenja zakonske tužbe.

Zaštita osobnosti

Poduzeće Terme Tuhelj d.o.o. će sve skupljene podatke o posjetiteljima Internet stranica čuvati u skladu sa zakonom o čuvanju osobnih podataka te ostalim hrvatskim i europskim zakonima. Slanjem osobnih podataka preko informativnog ili rezervacijskog obrasca, posjetitelj Internet stranica pristaje da poduzeće Terme Tuhelj d.o.o. te podatke upotrebljava za interne potrebe statistike i obrade podataka. Nadalje, Terme Tuhelj d.o.o. se obvezuju da podatke neće dostavljati trećim osobama ili poduzećima s ciljem komercijalnog iskorištavanja osobnih podataka.

Na našim Internet stranicama nudimo vam dva načina rezervacije naših kapaciteta.

Prvi je preko Internet pošte, s kojom nam možete dostaviti vaš upit, a mi vam dostavljamo ponudu. Sam upit odnosno naša ponuda ne smatra se potvrđenom rezervacijom - naime, bitan je uvjet za valjanost prijave vaša potvrda rezervacije odnosno naše ponude. U slučaju da potvrde ne primimo, smatra se da rezervacija nije bila nikada naručena.

Osim običnog načina nudimo vam mogućnost neposredne rezervacije i uplate kreditnom karticom preko interneta. U tom slučaju rezervacija će biti potvrđena i plaćena odmah u trenutku kada ćete konačno potvrdili postupak uplate. Time vam jamčimo da ćete dobiti točno takav smještaj kakav ste izabrali.

Ukoliko smještaj s vama koriste i djeca, navedite i predviđeni broj djece za koje je potrebno platiti boravak. Ovisno o predviđenom broju djece te ostalim podacima, rezervacija i cijena aranžmana izračunava Vam se automatski i ispisuje se na ekranu. Obavještavamo Vas da se u slučaju rezervacija i uplata putem interneta podrazumijeva da ste pročitali uvjete te da se sa istima slažete.

Načini plaćanja

Terme Tuhelj d.o.o. razvile su čitavu skalu plaćanja svojih usluga tako da krajnji korisnik može izabrati da li će kupljenu uslugu platiti gotovinom, predračunom, virmanom, online uplatom putem kreditnih kartica ili putem Pay Pal-a.

Terme Tuhelj d.o.o se obavezuju zaštititi osobne podatke kupaca, na način da prikupljaju samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su potrebni za ispunjenje obveza Terma Tuhelj d.o.o.; da informiraju kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, da redovito daju kupcima mogućnost izbora upotrebe njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Terma Tuhelj d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Izjava o sigurnosti

Korisnicima rezervacijskog sustava osiguravamo najviši nivo zaštite podataka. Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSpay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Otkazivanje

U slučaju nedolaska, odnosno otkazivanja Vaše rezervacije, teretit ćemo Vašu kreditnu karticu za iznos 1 ( jednog ) dana boravka po rezerviranom aranžmanu (naplata prvog dana Vašeg boravka) i to prema slijedećim pravilima:

  • do 8 dana: bez naplate
  • 7 do 3 dana: 30%
  • 2 do 1 dan: 50%
  • nedolazak: 100%

Izjava o konverziji

Sva plaćanja će biti izvršena u hrvatskim kunama. Iznos kojim će se teretiti Vaša kreditna kartica izračunava se kroz konverziju cijene iz eura u kune prema važećem tečaju Hrvatske narodne banke. Prilikom punjenja Vaše kreditne kartice, isti iznos bit će pretvoren u Vašu lokalnu valutu prema tečaju kreditno-kartičnog udruženja. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost manje razlike u odnosu na cijenu navedenu na našoj internet stranici.

Upotreba podataka (zaštita privatnosti)

Terme Tuhelj d.o.o. sve skupljene podatke o gostima čuvaju u skladu sa zakonom o zaštiti osobnih podataka. Smatra se da gost s primanjem ponude pristaje na uporabu tih podataka za namjene statističke obrade i infomiranje o ponudi. Ako gost to ne želi, može isto i otkazati prilikom prijave.

Konačne odredbe

U svim cijenama iz ponude Terma Tuhelj d.o.o. već je uračunat porez na dodanu vrijednost.

U slučaju spora među strankama za sve sporove mjerodavan je sud u Zaboku.

Pravila za kolačiće

Radi optimizacije internetske stranice u smislu sistemske učinkovitosti, upotrebljivosti i osiguravanja korisnih informacija o svojim uslugama, Terme Tuhelj d.o.o. automatski prikuplja i pohranjuje informacije u dnevničkim datotekama na korisničkom računalu. To uključuje adresu korisnikovog internetskog protokola (IP), vrstu tražilice i jezične postavke, operacijski sustav, ponuđača internetskih usluga (ISP) i datum/vrijeme posjeta.

Te podatke Terme Tuhelj d.o.o. koristi za učinkovito upravljanje internetskim stranicama, dobivanje informacija o ponašanju korisnika na internetskim stranicama, analiziranje trendova i prikupljanje demografskih podataka o korisnicima na cjelovit način. Prikupljeni podaci mogu se koristiti za usluge marketinga i oglašavanja te za komunikaciju (npr. optimizaciju i poboljšanje korisničkih iskustava koje osigurava privlačnije ponude i usluge).

U slučaju korištenja podataka koji nisu osobni, zajedno s osobnim podacima, takvi se podaci obrađuju kao osobni podaci sve dok su zajedno.

Za podatke prikupljene kolačićima i drugim sličnim tehnikama također se koristi izjava o zaštiti osobnih podataka iz ovih uvjeta.

Što je »kolačić«?

Internetske stranice, e-pošta, internetske usluge, oglašavanje i interaktivne aplikacije za optimizaciju usluga mogu koristiti tzv. kolačiće (engl. cookies).

Kolačić je mala datoteka koja uglavnom sadrži niz slova i brojki koji se instalira na korisnikovoj terminalskoj opremi (računalo, mobilni uređaj i slično; u ovim uvjetima – računalo) kada posjeti internetsku stranicu Terme Tuhelj d.o.o. (sa svojeg internetskog poslužitelja Terme Tuhelj d.o.o. šalje je u datoteku kolačića pretraživača na tvrdom disku korisnikovog računala). Ta datoteka omogućuje da internetska stranica Terme Tuhelj d.o.o. prepozna uređaje korisnika čim se uspostavi veza između internetskog poslužitelja i internetskog pretraživača. Glavna svrha kolačića jest omogućiti internetskom poslužitelju da korisniku predstavi prilagođene internetske stranice koje omogućuju da doživljaj prilikom posjeta internetskoj stranici Terme Tuhelj d.o.o. bude osobniji te da se bolje odaziva na pojedine potrebe korisnika. Kolačići se koriste i zato da Terme Tuhelj d.o.o. sazna više o načinu na koji korisnici koriste njezine internetske stranice, a pomažu i poboljšati korisnička iskustva prilikom posjeta internetskim stranicama.

Kakve kolačiće koriste internetske stranice Terme Tuhelj d.o.o.?

Terme Tuhelj d.o.o. na internetskim stranicama može koristiti sljedeće vrste kolačića:

  • privremeni kolačići ili kolačići sesije (engl. session cookies): to su privremeni kolačići, pohranjeni u datoteci kolačića korisnikovog pretraživača do kraja njegovog posjeta pretraživaču (tijekom trajanja sesije pretraživanja, a brišu se istekom sesije). Ti su kolačići obavezni za pravilno funkcioniranje određenih aplikacija tj. funkcionalnosti na internetskim stranicama Terme Tuhelj d.o.o.;
  • kolačići prve strane (engl. 1st party cookies) koji dolaze s internetske stranice Terme Tuhelj d.o.o. koju korisnik pregledava, a mogu biti trajni ili privremeni. Internetske stranice te kolačiće koriste za pohranjivanje informacija koje će ponovno upotrijebiti kada korisnik sljedeći put posjeti istu lokaciju.

Više informacija o kolačićima možete pronaći na internetu, npr. na stranicie: http://www.allaboutcookies.org.

Kada je za korištenje tj. postavljanje kolačića potrebna suglasnost korisnika, Terme Tuhelj d.o.o. prije njihova korištenja, odnosno postavljanja na korisnikov uređaj (računalo), mora dobiti dozvolu korisnika.

Praćenje i analiza

Terme Tuhelj d.o.o. za stalnu optimizaciju svoje marketinške komunikacije na svojim internetskim stranicama koristi analitički softver Google Analytics tvrtke Google Inc., koji koristi kolačiće u svrhu analize prometa (brojanje posjetitelja, identifikacija pretraživača i ključnih riječi koje dovode do lokacije, problemi pri navigaciji). Internetska stranica tj. Terme Tuhelj d.o.o. obavještava korisnika o njima te dobiva njihovu dozvolu prije korištenja odnosno instalacije na uređaj korisnika (računalo).

To omogućuje praćenje ponašanja na internetu; u svrhu poboljšanja internetske stranice i osiguravanja dobrih iskustava korisnika, na razini prikupljanja kolačića oni pohranjuju informacije o tome kako korisnici koriste internetsku stranicu, uključujući broj prikazanih stranica, odakle korisnik dolazi (geografska lokacija), vrijeme posjeta i broj posjeta. Ti se podaci prikupljaju putem kolačića za praćenje. Podaci dobiveni putem kolačića anonimni su te se ne povezuju s osobnim podacima. Te podatke Terme Tuhelj d.o.o. ne dijeli s trećim osobama za njihovu samostalnu uporabu. Ako korisnik ne prihvati kolačiće, ne pohranjuje se nijedna informacija.

1. Kolačići internetske stranice www.terme-tuhelj.hr

Naziv kolačića

Svrha

Vrijeme aktivnosti

Tvrtka

ASPSESSIONID Vodi računa o pravilnom funkcioniranju internetske stranice Prilikom zatvaranja pretraživača Terme Tuhelj d.o.o.
CookiesEnabled Vodi računa o pravilnom funkcioniranju internetske stranice Prilikom zatvaranja pretraživača Terme Tuhelj d.o.o.

2. Kolačići vanjskih internetskih stranica/servisa

Naziv kolačića

Svrha

Vrijeme aktivnosti

Tvrtka

_ga Statistika pregleda internetske stranice 24 mjeseci Google Inc

Sukladno zakonu dozvoljeno je tehničko pohranjivanje podataka ili pristup njima isključivo radi prijenosa poruke putem elektroničke komunikacijske mreže ili ako je to nužno za osiguravanje usluge informacijske tvrtke koju korisnik izričito zahtijeva. Terme Tuhelj d.o.o. za te potrebe koristi sljedeće kolačiće: vlastite kolačiće sesije i kolačiće za brojanje broja posjetitelja stranice; kolačići traju samo onoliko vremena koliko je potrebno za postizanje cilja tj. najduže za vrijeme trajanja sesije pretraživanja te se brišu istekom sesije.

Omogućavanje i onemogućavanje kolačića i slične tehnologije

Korisniku tvrtke Terme Tuhelj d.o.o. omogućeno je da prihvati ili odbaci sve kolačiće na svim posjećenim internetskim stranicama, pri čemu treba voditi računa da većina pretraživača automatski prihvaća korištenje kolačića, tj. njihovo se korištenje može blokirati promjenom postavki u internetskom pretraživaču. Ako, primjerice, koristi inačicu Internet Explorer 8.0, mora provesti sljedeće korake: 1. odabrati Alati, zatim Mogućnosti Interneta 2. kliknuti na karticu Privatnost 3. upotrijebiti klizač za odabir željene postavke. U drugim internetskim pretraživačima, ako se žele promijeniti postavke pretraživača ili izbrisati kolačići, korisnik treba slijediti upute konkretnog pretraživača.

Ako su kolačići onemogućeni, neke funkcije i potpuna funkcionalnost internetskih stranica više nisu moguće tj. neće pravilno funkcionirati.

Terme Tuhelj d.o.o.
Ljudevita Gaja 4
49215 Tuheljske Toplice
Hrvatska

Tel: +386 49 203 000